Przedszkole „ Leśne Duszki”

Położone w Zakrzewie, przy głównej ulicy tej miejscowości, w pobliżu lasu, stąd też jego nazwa. Mieści się ono w piętrowym budynku. Dużą część terenu przedszkola zajmuje plac zabaw oraz grupowe ogródki, założone w celu kształtowania u dzieci potrzeby dbania o środowisko i własne zdrowie. Jest tam miejsce do gry w piłkę nożną i do prowadzenia zabaw ruchowych na powietrzu. W przedszkolu jest 5 sal, w których realizowane są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, gabinet do zajęć logopedycznych i terapeutycznych. Wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. W naszej placówce systematycznie prowadzone są zajęcia Metodą Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz. Kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy, a teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Drodzy rodzice

Jesteśmy przedszkolem otwartym na prośby rodziców. Zapraszamy na zajęcia otwarte, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Organizujemy liczne imprezy, integrujące społeczność lokalną, w które angażuje się wielu rodziców.

Wizja

Przedszkole „Leśne Duszki” w Zakrzewie jest placówką nastawioną na wszechstronny rozwój dziecka, ułatwiający mu adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. Dziecko poznaje u nas radość płynącą z zabawy, uczy się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywa i rozumie otaczający go świat, uczy się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się w trudnych dla niego sytuacjach. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców, którzy czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Misja

Nasze przedszkole pełni funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Koncepcja

Koncepcja naszej pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków, a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Metody pracy

Stosowane w naszym przedszkolu metody pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób osiągania sukcesów rozwojowych. Metody te są oparte na metodyce wychowania przedszkolnego.

Dyżury:

Logopeda - Katarzyna Lauer: 9.00 - 13.00 - poniedziałek, środa
 

Zajęcia dodatkowe:

Język Angielski

Rytmika

Karate

Spotkania z muzyką

Logopeda

Religia

Piłka nożna

Tańce