Zające – edukacja domowa dzień 41 – 13.05.2020 r.

Witajcie! Zapraszamy na kolejne muzyczne zajęcia! Pani Asia i Pani Estera
13.05 informacje dla rodziców

13.05.2020 1

13.05.2020 2