Logopedia – edukacja domowa – 25.05.2020 r.

Szanowni Państwo,

przekazuję materiały do ćwiczeń logopedycznych w domu dla dzieci objętych terapią w przedszkolu.

Informacja dla Rodziców

Ćwiczenie oddechowe Jabłoń

Głoska L zdania

SZ wyrażenia dwuwyrazowe