Logopedia – edukacja domowa – 18.05.2020 r.

Szanowni Państwo,

przekazuję materiały do ćwiczeń logopedycznych w domu dla dzieci objętych terapią w przedszkolu.

Informacja dla Rodziców

Głoska L Dokończ zdania

Głoska SZ utrwalanie wymowy Szop