Logopedia – edukacja domowa 15.06.2020 r.

Szanowni Państwo,

przekazuję materiały do ćwiczeń logopedycznych w domu dla dzieci objętych terapią w przedszkolu.

Informacja dla Rodziców

Głoska Ż na początku słowa

Wspieranie mowy Rymy