Logopedia – edukacja domowa – 06.05.2020 r.

Szanowni Państwo,

przekazuję materiały do ćwiczeń logopedycznych w domu dla dzieci objętych terapią w przedszkolu.

Informacja dla Rodziców

Głoska L nazywanie obrazków Lew

Głoska SZ nazywanie obrazków