Logopedia – edukacja domowa – 06.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

przekazuję materiały do ćwiczeń logopedycznych w domu dla dzieci objętych terapią w przedszkolu.

Informacja dla Rodziców

Wspieranie mowy

Głoska SZ na końcu słowa

Głoska L na końcu słowa