Logopedia – edukacja domowa – 01.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

przekazuję materiały do ćwiczeń logopedycznych w domu dla dzieci objętych terapią w przedszkolu.

Informacja dla Rodziców

Ćwiczenie oddechowe

Głoska L na początku słowa

Głoska S na początku słowa