Jeżyki – edukacja domowa dzień 57 – 04.06.2020 r.

Szanowni rodzice, Kochane Jeżyki, dziś 57 dzień edukacji domowej, temat na dziś to „NASZE MARZENIA”

Edukacja domowa 04.06.

załącznik nr 2 (8)