Zasady rekrutacji do przedszkoli

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W GMINIE DOPIEWO

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 .r

zasady rekrutacji 23-24

Uchwała Nr XXIV.315.20 (11)

punktacja Zarządzenie Wójta 2023