Zarządzenie Dyrektora Przedszkola

Zarządzenie Dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć