Wiosenne porządki

Wójt Gminy Dopiewo, Sołtysi i Rady Sołeckie zapraszają w sobotę 23 kwietnia na WIOSENNE PORZĄDKI – posprzątajmy świat wokół Nas.