UWAGA komunikat

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją przekazaną przez Premiera RP w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej, zorganizowanej po obradach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, informuję, że:

  1. W dniach 12-25 marca br. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe – publiczne i niepubliczne funkcjonujące na terenie Gminy Dopiewo nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. W dniach 12-13 marca br. w ww. placówkach, w szczególnych sytuacjach będą zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe).
  3. W dniach 16-25 marca br. ww. placówki będą zamknięte.
  4. Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia proszę o zadbanie o to, by dzieci przebywały w tym czasie w domach.
  5. W dniach 12-25 marca żłobki, kluby malucha oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury będą zamknięte.
  6. Zgodnie z wcześniejszym postanowieniem zostały zawieszone do odwołania wszelkie zajęcia zorganizowane i imprezy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

Apeluję o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk. Zwracam się również z prośbą do wszystkich mieszkańców o unikanie miejsc zgromadzeń i ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w instytucjach publicznych, w tym w Urzędzie Gminy Dopiewo. Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub kontaktu za pomocą poczty elektronicznej czy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. Aktualne dane kontaktowe do UG Dopiewo znajdują się na stronie  https://www.dopiewo.pl .

Proszę o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku. W przypadku zaobserwowania u siebie bądź najbliższych niepokojących objawów (kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem) proszę o niezwłoczny kontakt telefoniczny z najbliższym oddziałem chorób zakaźnych (tel. 61 873 92 95, 504 907 994, 539 524 935, 61 859 03 36), z Państwową Inspekcją Sanitarną (tel. 609 794 670) lub konsultację z NFZ (tel. 800 190 590).

Informacje na temat rozwoju sytuacji w związku zagrożeniem epidemiologicznym będziemy przekazywać na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej – www.dopiewo.pl oraz portalu społecznościowego – facebook.com/UGdopiewo/ .

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo