UWAGA 1 września i obowiązujące procedury

Szanowni Rodzice !

W dniu 1 września zapraszamy wszystkie dzieci do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021. Nasze przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi od maja bieżącego roku. Pracujemy w obostrzonych warunkach sanitarnych. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły nam wypracować procedury sprawnego funkcjonowania naszej placówki pomimo wielu ograniczeń. W szczególności dotyczy to sprawnej współpracy wszystkich pracowników oraz akceptującej postawy rodziców.

Wypracowane zasoby pozytywnych doświadczeń pozwalają nam z nadzieją podejmować pracę z całą społecznością dzieci i rodziców.

Zobowiązuję wszystkich rodziców do:

  1. zapoznania się z obowiązującą Procedurą Bezpieczeństwa a szczególnie z Aneksem Nr 1
  2. dostarczeniem podpisanych załączników Nr 1 i Nr 2 w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola
  3. przestrzegania zasad przyprowadzania i odbierania dzieci
  4. stosowania przykrycia twarzy oraz dezynfekowania rąk

 

Szczegółowy program pracy naszego przedszkola przedstawiony zostanie na zebraniach grupowych:

7 września o godz. 16:30  –  Misie, Motylki, Jeżyki

8 września o godz. 16:30  –  Wiewiórki, Zajączki

Wszystkim rodzicom, pracownikom i sobie życzę, abyśmy w tym nowym roku szkolnym poprowadzili nasze dzieci bezpiecznie, mądrze i rozważnie.

 

Z uszanowaniem

Stanisław Mytko

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „LEŚNE DUSZKI”

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19