Rekrutacja 2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2019/2020

rekrutacja 

https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole