Podziękowania z Kamieńca Podolskiego

Sz. Państwo
Serdecznie dziękujemy za ofiarowane nam szczoteczki i pastę do zębów dla dzieci w Kamieńcu Podolskim. Niech dobroć Boga hojnie wynagradza Wam otwartość serca na potrzeby drugich i gotowość przyjścia z pomocą potrzebującym. Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy wiele łask i Bożego błogosławieństwa.

Z wyrazami szacunku i modlitwy –
S. Natalia Czerkis
przełożona Urszulanek SJK
ze wspólnotą Sióstr