Nowe zabawki dla dzieci

Rada Rodziców wspólnie z Dyrekcją Przedszkola zorganizowała i sfinansowała zakup nowych zabawek dla wszystkich dzieci w Leśnych Duszkach

Zakupiono m.in.: pojemniki na zabawki, rowerki biegowe, wywrotki, taczki, i dużo łopatek do pisaku.