Nowe możliwości elektronicznego naboru

Rodziców dzieci przedszkolnych, informujemy o uruchomieniu dnia 30.03 dedykowanej strony internetowej, wraz z nową funkcją elektronicznego przesyłania dokumentów. Termin wypełnienia e-wniosku do 14.04. br https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole Strona aktywna będzie od 30 marca 2020 r.

Dodatkowo proponujemy skorzystanie z nowej możliwości elektronicznego przesłania dokumentów.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli wydrukowane i podpisane dokumenty przez rodziców lub prawnych opiekunów należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

  • przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail podany przez placówkę. W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym), trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki, lub
  • złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach, w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.
  • skorzystać z nowej możliwości elektronicznego przesłania dokumentów. Instrukcja w załączeniu PDF icon Instrukcja – elektronicznego przesylania dokumentów