Oświadczenia woli

W załącznikach przedstawiamy listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.  Dodatkowo zamieszczamy oświadczenia woli oraz informację w jaki sposób należy je dostarczyć do naszej placówki. 

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego oświadczenie woli

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka