Informacja na temat naboru

Wypełnione potwierdzenie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej należy dostarczyć do 2 marca 2018 r.  Dokument ten jest niezbędny do umieszczenia dziecka na liście dzieci przyjętych do przedszkola w roku 2018/2019