Informacja dotycząca otwarcia przedszkola od 25 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Dopiewo placówka zostanie otwarta 25 maja. Liczebność dzieci, które możemy przyjąć ( zgodnie z wytycznymi  GIS i organizacją wewnętrzną placówki) zostaje ograniczona do 48.

Preferencje w przyjmowaniu dzieci określają  wytyczne MEN. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu- rodzice wrócili do pracy i nie wykonują pracy zdalnej . Pierwszeństwo mają również dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pismo dyrektora do Rodziców

Procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19