UWAGA zmiany w rekrutacji !!!

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego „Leśne Duszki” w Zakrzewie

W terminie od 30 marca do 14 kwietnia wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

  1. Przesłać skan wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail przedszkola: dyrektor@zakrzewo.dlaedu.pl W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym) trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do sekretariatu przedszkola, lub

  1. Złożyć wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej w zaklejonej kopercie w naszym przedszkolu do przygotowanej skrzynki, w korytarzu głównego wejścia.

 

  1. Wnioski można składać w naszym przedszkolu według podanego harmonogramu:

 

Dzień tygodnia Godziny przyjmowania wniosków w przedszkolu
poniedziałek 8:00 – 11:00
wtorek 14:00 – 17:00
środa 8:00 – 11:00
czwartek 14:00 – 17:00
piątek 8:00 – 11:00

 

 

Numer kontaktowy do Przedszkola Publicznego „Leśne Duszki” w Zakrzewie czynny w godzinach od 7:00 do 15:00  oraz w godzinach przyjmowania wniosków: 61 814 30 14

Dyrektor tel.  725-143-014

 

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie.